18 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

โค้งสุดท้ายเชิญชวนชาวสุพรรณไปเลือกตั้ง

***สุพรรณบุรี..0  นายเธียรินทร์  ปัทมนิรันดร์กุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี เชิญชวน “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” ที่บริเวณรอบเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.ที่บริเวณสนามโรงเรียนวัดปราสาททอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

***โดยมีนายปรีชา ทองคำ  รองผวจ.สุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน  เพื่อรณรงค์  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ได้ทราบข้อมูล เกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างกว้างขาวง ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

***ทั้งนี้ ขอเชิญชวนให้ประชาชนเตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้งแต่เนิ่นๆ  โดยเฉพาะผู้ที่จะต้องเดินทางกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ ควรวางแผนการเดินทาง รวมทั้งเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) หากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถใช้บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน