update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

นายกอบจ.ขอนแก่นลงพื้นที่พบประชาชนพร้อมเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครรักษาความสงบเรียบร้อย และพัฒนาท้องถิ่นต้านยาเสพติด

*****ขอนแก่น..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครรักษาความสงบเรียบร้อย และพัฒนาท้องถิ่นต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 สถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 67 โดยมี พ.ต.ต.ประสงค์ บรรเทา สวป.(ชส) สภ.บ้านไผ่ กล่าวรายงาน  ในโอกาสนี้มี พ.ต.อ.ปรัชญามาศ ไชยสระ ผกก.สภ.บ้านไผ่, นายจิตรายุทธ ฉัตรชัยพลรัตน์ ส.อบจ.ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ เขต 2   นางสาวสุธิดา อุ่นสนธิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด อบจ.ขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

*****วันเดียวกัน  ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.เปือยน้อย จำนวน 350 คน ในโอกาสนี้มี นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายก อบจ.ขอนแก่น, นายจิรายุ โชติศิลากุล ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.เปือยน้อย, นายเพ็ชร  มูลป้อม ที่ปรึกษานายก อบจ.ขอนแก่น, นายปรัชญา  ผิวผาง เลขานุการนายก อบจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นางสาวขวัญฤทัย ไตรพรม นายอำเภอเปือยน้อย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุมอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

สมบูรณ์  นาสาทร/รายงาน