20 พฤษภาคม 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช เปิดตัว เมืองจำลอง “Digital Twins for Nakhon City”เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

*****นครศรีธรรมราช..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.กณพ  เกตุชาติ  นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ประธาน เปิดตัวเมืองจำลองดิจิทัล เทศบาลนครนครศรี มิติใหม่ของงานบริการประชาชน “Digital Twins For Nakhon City” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่ห้องประชุมอรพินธ์ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 23 เม.ยง67 โดยเรื่องนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว

*****ที่สำคัญ คือการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาขับเคลื่อนองค์กรภาครัฐฯ ให้มีความทันสมัย ทันโลก พัฒนาการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และ Metaverse ก็เป็นหนึ่งในโครงการต่างๆ และเพื่อสอดรับกับ แนวทางการดำเนินงานของรัฐบาล เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช จึงได้จัดงานเปิดตัว เมืองจำลอง เทศบาลนคร นครศรี มิติใหม่ของงานประชาชน Digital Twins for Nakhon City ขึ้น

***** ภายในงานครั้งนี้ ได้มีการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน  ของเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ที่ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ ทำให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานขึ้นเป็นอย่างมาก //การบรรยายหัวข้อ บทบาทของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กับการพัฒนาท้องถิ่น และ   ไฮไลท์ของงานในครั้งนี้กับการเปิดตัว เมืองจำลอง เทศบาลนคร นครศรี มิติใหม่ของงานประชาชน Digital Twins for Nakhon City

***** สำหรับเมืองจำลองที่พูดถึง จะเป็นแบบจำลอง 3 มิติ บนโลกเสมือน ที่จำลองในขนาดอัตราส่วนและความละเอียดเท่ากับของจริง ใช้ในการจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่ การออกแบบรถยนต์ , การออกแบบผังเมืองใหม่ และ การออกแบบโรงงาน ซึ่งความสามารถของมันคือความแม่นยำของข้อมูลจากโลกความเป็นจริงที่จะทำให้ผู้สร้างเห็นว่า โครงการที่ตนเองทำมีโอกาสจะเกิดปัญหาในจุดไหนบ้าง โดยเบื้องต้นทางเทศบาลนคร นครศรีธรรมราชจะนำมาประโยชน์ ในการ เป็นข้อมูลให้นักท่องเที่ยว และนักลงทุน // การแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกเรื่องสุขภาพ // ดูเส้นทางดับเพลิง และจุดติดตั้งหัวดับเพลิง // ดูแนวต่อใต้ดิน สำหรับการขยายเมือง หรือสิ่งที่ต้องขุดเจาะ และยังมีหลายๆอย่างที่จะพัฒนาเพิ่มต่อไป.