15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

‘เพื่อนชุมชน’ จัดอบรมการใช้ถังดักไขมันในครัวเรือน สร้างองค์ความรู้ชุมชน-ลดการปล่อยของเสียลงคลองสาธารณะ ต่อเนื่อง

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุลักษณ์ ถนอมสิทธิกุล ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า ในปีนี้ สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การรณรงค์การใช้ถังดักไขมันในครัวเรือน” เป็นหนึ่งในแผนบูรณาการคลองน้ำหูของสมาคมฯ ที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนติดตามคุณภาพน้ำคลองสาธารณะอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นโครงการสืบเนื่องมาจากการลงนามความร่วมมือ (MoU) ร่วมกันระหว่าง สมาคมเพื่อนชุมชนกับทุกภาคส่ว สำหรับกิจกรรมดังกล่าว

*****ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการจัดการน้ำเสียจากชุมชนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึก พร้อมให้ความรู้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้นำชุมชน ประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้าและร้านอาหารในพื้นที่คลองน้ำหู รวมถึงพื้นที่ข้างเคียง ให้เข้าใจและรับรู้ถึงวิธีการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน โดยใช้ถังดักไขมัน ประโยชน์ของถังดักไขมัน การบริหารจัดการถังดักไขมันในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างบทบาทหน้าที่ของคนในชุมชน ในการเข้ามามีส่วนร่วมการจัดการน้ำเสียและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมช่วยกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ลดปัญหามลพิษทางน้ำ

*****ภายในงานยังได้จัดกิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์และติดตั้งถังดักไขมันอย่างง่าย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ณ ที่ทำการชุมชนหนองบัวแดง  สมาคมฯ ต้องการเห็นทุกครัวเรือน ช่วยกันกำจัดคราบไขมันและเศษอาหารในครัวเรือนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หากทุกคนสามารถปฏิบัติได้จะช่วยลดปัญหามลพิษทางน้ำ ทั้งเป็นการช่วยอนุรักษ์คลองน้ำหู และแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป” นายอนุลักษณ์  กล่าว

*****สำหรับโครงการ “บูรณาการจัดการปัญหาคุณภาพแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง” เป็นหนึ่งในโครงการที่จังหวัดระยองได้คัดเลือกเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 นี้ โดยสมาคมฯ และภาคีเครือข่าย ร่วมดำเนินการอย่างเร่งด่วน และต่อเนื่อง เพื่อ “บ้านเราน่าอยู่ สังคมยั่งยืน”

นิตยา  ทุมมานนท์/รายงาน