update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

นายก อบต.เกาะเรียนพาดูงานสุขภาพ ปชช.

พระนครศรีอยุธยา..0นายศักราช อัมวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนสครศรีอยุธยา นำคณะแกนนำสุขภาพ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศึกษาดูงานการจัดการสุขภาพภาคประชาชน อาหารปลอดภัย อาหารเพื่อสุขภาพ ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศรียา อ.เมืองนครนายก และมีกิจกรรมการบรรยาย และกิจกรรมกลุ่ม ณ ภูสักธารรีสอร์ท จ.นครนายก

ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาศักยภาพภาวะความเป็นผู้นำ สร้างมนุษย์สัมพันธ์กับการทำงาน และการสร้างเครือข่ายจิตอาสาแกนนำสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน กิจกรรมดังกล่าวมีคณะผู้บริหาร  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแกนนำสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน เข้าร่วม และได้รับเกียรติจาก นายธนัช อัมวงษ์ ประธานสภาเทศบาลอโยธยา เข้าร่วมกิจกรรมด้วย