วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง จับมือ GC เปิด Workshop ชงเครื่องดื่มสายตี้ไร้แอลกอฮอล์ มุ่งสร้างอาชีพแก่ประชาชน

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ดร.มงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นการชงเครื่องดื่มปาร์ตี้ และ Workshop การชงเครื่องดื่มสายตี้ไร้แอลกอฮอล์ มีประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่ม และบาร์เทนเดอร์ ที่เปิดรับสมัครทางออนไลน์ จำนวน 25 คน เข้ารับการอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมบาริสต้า ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง เมื่อวันที่ 25 ก.ย.65 มีนายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งจัดขึ้นโดยวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง และบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)หรือ GC และบริษัท อิตาเลเซีย เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายน้ำเชื่อมแบรนด์ MONIN โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในการชงเครื่องดื่มดังกล่าว

*****นายกิตติพงค์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว ริเริ่มโดยวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท อิตาเลเซีย เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายน้ำเชื่อมแบรนด์ MONIN ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของส่งเสริมอาชีพของประชาชน ตลอดจนผู้ประกอบการให้สามารถต่อยอดการพัฒนา ครีเอทสร้างสรรค์เครื่องดื่มให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้ามากขึ้น ซึ่งจะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองด้วย ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง และภาคีเครือข่ายพร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่ โดยการเปิดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นต่างๆ ต่อไป

        นิตยา  ทุมมานนท์/รายงาน