update newsข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

รองผู้ว่าฯแพร่เปิด “ประตูชัยไนท์มาร์เกต” 2023 กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยสรรค์สร้างพื้นที่วัฒนธรรมสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์

*****แพร่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นางนิตยา พงษ์พานิช รองผวจ.แพร่ ประธานเปิด กิจกรรมย่อยสรรค์สร้างพื้นที่วัฒนธรรมสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “ประตูชัยไนท์มาร์เกต” 2023   ที่บริเวณกาดเมกฮิมคือ อำเภอเมืองแพร่ เมื่อเย็นวันที่ 28 ม.ค.66 โดยมี สิบเอกหญิงกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เป็นหน่วยงานดำเนินการจัดกิจกรรมในทุกวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ จำนวน 12 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2566 เป็นต้นไป  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ โดยนำทุนทางวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของจังหวัดแพร่ มาเป็นสิ่งจูงใจเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือนจังหวัดแพร่ และส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายทางด้านวัฒนธรรม ในการสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทาง ด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างสรรค์เมืองแพร่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

*****กิจกรรมในงาน “ประตูชัยไนท์มาร์เกต” ประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าของชุมชน เช่น อาหารและสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า ของฝาก ของที่ระลึก เครื่องเงิน ผักปลอดสาร งานจักสาน ของตกแต่งบ้าน, การจัดตลาดสินค้าทางวัฒนธรรม การสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย เช่น การจำหน่ายผ้าซิ่นตีนจก งานสานกุ๊บ การสาธิตการย้อมผ้า เป็นต้น และนอกจากนี้จะยังมีกิจกรรมการประกวดอีกหลากหลายประเภทดังนี้   วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2566 ประกวดร้องเพลง  วันที่ 5 มีนาคม 2566  ประกวดรำวงย้อนยุค วันที่ 26 มีนาคม 2566  ประกวด Cover Dance วันที่ 16 เมษายน 2566  ประกวดตีกลองบูชา โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมตามงบพัฒนาจังหวัดแพร่ตาม โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืน   กิจกรรมหลัก พัฒนาอัตลักษณ์วัฒนธรรมสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กิจกรรมย่อยสรรค์สร้างพื้นที่วัฒนธรรมสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

*****นางนิตยา พงษ์พานิช รองผวจ.แพร่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “ประตูชัยไนท์มาร์เกต” เป็นการสร้างจุดเน้นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรม ความต้องการนักท่องเที่ยว และสร้างทางเลือกของประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในจังหวัดแพร่ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่สร้างสรรค์ ในการทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เสริมพลังบวกและความคิดสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้ ศิลปิน เครือข่ายทางวัฒนธรรม ได้มีพื้นที่ในการสร้างสรรค์ผลงาน ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับศิลปิน เครือข่ายทางวัฒนธรรม รวมทั้งเพิ่มบทบาทในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่และท้องถิ่นให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง