6 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

GC จับมือ PFG ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย กลุ่มลูกค้าแพลตฟอร์มอุตสาหกรรม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) กล่าวว่า การร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาธุรกิจ เพื่อสนับสนุนกิจการกลุ่มธุรกิจของ PFG โดยใช้พลาสติกตลอดจนวัสดุทางเลือกและวัสดุทดแทนประเภทต่างๆ จาก GC Group อาทิ พลาสติกโพลิเอทิลีน (PE) โพลิโพรพิลีน (PP), โพลิสไตรีน (PS) รวมไปถึงพลาสติกชีวภาพ และพลาสติกรีไซเคิลจากพลาสติกใช้แล้วในครัวเรือน เพื่อการสร้างต้นแบบและขยายผลตลอดห่วงโซ่คุณค่า สำหรับความสำเร็จที่เกิดจากการพัฒนาร่วมกันในก้าวแรก คือ PFG ได้ใช้เม็ดพลาสติกของ GC ในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากพลาสติกใช้แล้วในครัวเรือนภายในประเทศ เช่น ฟิล์มหด ฟิล์มยืด หลอดบรรจุภัณฑ์ และกล่องพลาสติก เป็นต้น ซึ่งนับว่าช่วยให้สิ่งแวดล้อมและสังคมของประเทศเราดีขึ้นได้”

*****นายวิชิต อะนะเทพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด (PFG) กล่าวว่า “การผนึกกำลังของ 2 องค์กรในครั้งนี้ เกิดจากการมีเป้าหมายเดียวกัน ในการมุ่งเน้นเรื่องการดูแลและรักษาโลกอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการรักษาสมดุลเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต นำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีล้ำสมัย มีการวางแผนร่วมกันในการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการที่ใส่ใจกับผู้บริโภค สังคม รวมถึงตัวพนักงานในองค์กร พร้อมมุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน”

*****โดย GC และ PFG ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมที่มุ่งลดปัญหาภาวะโลกร้อน ช่วยสร้างการตระหนักรู้ด้านการบริหารจัดการขยะให้กับพนักงานของ PFG ผ่านการเก็บขวดพลาสติกใช้แล้ว (PET) กลับมาใช้ประโยชน์ จากโครงการ Waste for Life ของ PFG ร่วมกับ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจรของ GC นำเข้าสู่กระบวนการอัพไซคลิง ผลิตออกมาเป็นเสื้อยูนิฟอร์มส่งมอบให้พนักงาน PFG ทั้งในประเทศไทย เวียดนาม และจีน ภายในปี 2566 นี้ โดยโครงการสามารถจัดเก็บขวดพลาสติกใช้แล้วได้ถึง 51,283 ขวด เทียบเท่าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงกว่า 1,830 กิโลกรัม

นิตยา  ทุมมานนท์/รายงาน