update newsข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

“บ้านหาดไก่ต้อย”หมู่บ้านทำมาค้าขาย

***อุตรดิตถ์..0นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี  นายอำเภอท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 100 ปี กระทรวงพาณิชย์ นำการค้าก้าวไกล สู่เศรษฐกิจไทย ที่ยั่งยืน “ชิม ชม ช้อป แชร์ @ หมู่บ้านทำมาค้าขาย บ้านหาดไก่ต้อย” จัดที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ บ้านหาดไก่ต้อย ต.หาดหล้า อ.ท่าปลา

***ภายในงานมีผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การจัดเวทีเสวนา การประกวดร้องเพลง และการแสดงมินิคอนเสิร์ต เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ น.ส.นิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบให้นางสาวกัลยา ศรีจันทร์เด่น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สพจ.อุตรดิตถ์ และ สพอ.ท่าปลา ร่วมกิจกรรมดังกล่าว