ข่าวพระราชสำนัก

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พ.อ.สมัย ขำพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จ.อุตรดิตถ์ เข้ารับพระราชทานปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่