update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

รมว.เกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดเดินขบวนรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์ เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรไปยังนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธรัฐรัสเซีย และสหภาพยุโรป

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  รมว.เกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปเป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดเดินขบวนรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์ ที่สถานีไฟมาบตาพุด อ.เมืองระยอง เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.66 เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรไปยังนครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธรัฐรัสเซีย และสหภาพยุโรป มีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินรัตน์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย นางวรรณภรณ์ เกตุทัด ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

*****สำหรับขบวนรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์นี้ เป็นการส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทยไปยังนครเฉิงตู ซึ่งจะช่วยขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ผ่านระบบการขนส่งทางราง โดยเป็นความร่วมมือ ระหว่างองค์การตลาดเพื่อการเกษตร อ.ต.ก. และ GML ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านโลจิสติกส์ครบวงจร มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะดำเนินการส่งสินค้าเกษตรผ่านระบบการขนส่งทางรถไฟไทย-จีน ซึ่งสอดรับกับโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ One Belt One Road (OBOR) หรือ แถบเศรษฐกิจเส้นทางสายไหมทางบกของจีน ที่ผลักดันการเชื่อมโยงและเส้นทางการค้าระหว่างประเทศสู่ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก โดยจะดำเนินการจัดส่งสินค้าเกษตรนำร่อง ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ลำไยสด และลำไยอบแห้ง ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านการขนส่งทางราง

*****ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ในนามรัฐบาลในการเป็นประธาน Kick off นำร่องการส่งสินค้าทางรางเป็นขบวนแรก One belt One road รัฐบาลให้ความสนใจกับขบวนรถไฟนี้ซึ่งเป็นขบวนรถไฟประวัติศาสตร์ในการนำร่องสินค้าเกษตรไปสู่นครเฉิงตู ประเทศจีน และจะนำไปสู่กลุ่มประเทศยุโรปต่อไป ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ท่านเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญในการหาตลาดภาคการเกษตรซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ให้พี่น้องเกษตรกร ซึ่งวันนี้นายกได้มอบหมายที่ปรึกษาที่ทำหน้าที่เป็นผู้แทนการค้ามาเป็นสักขีพยาน และในส่วนของ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี รมว.พาณิชย์ ได้มอบให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เดินทางมาเป็นผู้แทน สำหรับสินค้าเกษตรที่ขนส่งในช่วงแรกจะเป็นข้าวและยางพารา ต่อไปจะมีการเพิ่มสินค้าและขยายตลาดมากกว่านี้

*****โดยกลางเดือนมกราคมนี้ ผู้แทนการค้าตลอดจนผู้บริหารกระทรวงเกษตรจะเดินทางไปประเทศจีนเพื่อลงนามในพิธีสารในการส่งสินค้าเกษตรหลายตัว ทั้งนี้นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์จะเน้นในการหาตลาดกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะภาคการผลิตได้มอบหมายให้ ผอ.อตก. ในการหาตลาดกระจายสินค้าการเกษตรมากกว่านี้เพื่อส่งออกสินค้าการเกษตรผ่านระบบรางซึ่งจะใช้เวลาขนส่งสินค้าในระยะสั้นและประหยัดกว่าการขนส่งทางอื่น จึงเป็นการลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งระยะเวลาการขนส่งจากมาบตาพุดไปจนถึงหนองคายของวันนี้จะใช้เวลาแค่ครึ่งวัน ไปเฉิงตูใช้เวลาประมาณเพียง 4 วัน แต่ถ้าไปด้วยระบบเรือก็จะใช้เวลานานกว่านั้น

นิตยา  ทุมมานนท์/รายงาน