15 มิถุนายน 2024
Latest:
ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

ไหว้ครูแสดงความรำลึกถึงบุญคุณ

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี เขต 4 อ.บ้านโป่ง นางพชรมน ศุภภภิรมย์ ผอ.วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง นายอนุชา จันทร์สนิท รองผอ. ร่วมพิธีไหว้ครูเพื่อแสดงความรำลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ว่า ที่หอประชุมรางวาลย์ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง จ.ราชบุรี พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วิทยาลัยการอาชีพ