update newsกินเที่ยวข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ตื่นตาตื่นใจงานปีใหม่สาเกตนครออนซอนหอโหวด 101

***ร้อยเอ็ด..0นายชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.ร้อยเอ็ด พร้อมนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายทิวา มวยดี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และนายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวการจัดงานปีใหม่สาเกตนคร ออนซอนหอโหวด 101 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ที่ หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เกาะกลางบึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

***นายชยันต์ กล่าวว่า  การจัดงาน” กิจกรรมภาพรวม ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด คือ  “ถนนทุกสายมุ่งสู่ หอโหวด 101” จังหวัดร้อยเอ็ด  จะเป็น HUB ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน จังหวัดร้อยเอ็ด ในด้านประวัติศาสตร์นับตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ดได้ครอบ 245 ปี ในปี พ.ศ. 2563  มีแหล่งโบราณสถานอันแสดงถึงความรุ่งเรือง  จากอดีตกาลจนถึงปัจจุบัน

***ส่วนด้านภูมิศาสตร์   เหมาะแก่การ เกษตรกรรม โดยเฉพาะทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในโลก ด้วยสภาพภูมิประเทศเหมาะแก่การส่งเสริมการคมนาคม การขนส่งทางอากาศ ด้านศิลปวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด มีชื่อเสียงด้านผ้าไหมทอมือ เครื่องดนตรีพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศ  คือ โหวด และถือเป็นการเปิดตัวหอโหวด 101 ROI ET TOWER เพื่อรองรับการท่องเที่ยว จะเปิดให้บริการ ในวันจันทร์ที่ 21 ธ.ค. นี้  และกำหนดจัดงาน  “สืบสานวัฒนธรรมประเพณีขึ้นปีใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 26ธ.ค.63 -1 ม.ค.ม.64

***ด้าน  นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า  จ.ร้อยเอ็ดพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว กับ Landmark แห่งใหม่ของจังหวัดร้อยเอ็ด คือ หอโหวด 101 ROI ET TOWER ได้เตรียมกิจกรรมต่าง ๆไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว เริ่มจากการประกวดเป่าโหวด  (ประเภทเดี่ยว มี 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) วงโหวด (ประเภทวง ต้องมีคนเป่าอย่างน้อย 2 คน ไม่จำกัดอายุ  รุ่นประชาชนทั่วไป) ประกวดระหว่างวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2563 ที่ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

***สำหรับกิจกรรมที่สำคัญ และเป็นมหามงคลแก่ชาวร้อยเอ็ดและนักท่องเที่ยว คือ “พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธมิ่งเมืองมงคล ขึ้นประดิษฐาน ณ ชั้น 35 หอโหวด 101  และงานสมโภชเมืองร้อยเอ็ด ครบ 245 ปี ที่ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมรำสมโภชเมือง จำนวน 24,500 คน ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 1 มกราคม 2564  กิจกรรมปีใหม่เค้าดาวน์ ณ ลานสาเกตนคร และ หอโหวด 101 มีนักร้องและวงดนตรีมาสร้างความสนุกสนานตลอดทุกวัน