23 เมษายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นศาสนาศาสนา-วัฒนธรรม

อาราธนารูปหล่อนักบุญล้านนาสู่วัดพระธาตุช่อแฮ

***แพร่..0 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้ 15 ธ.ค.พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง พร้อมคณะสงฆ์  และ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.แพร่ ชาวบ้านใน จ.แพร่  ร่วมกันตั้งขบวนอาราธนารูปหล่อหลวงปู่พระพรมมงคล (ทอง สิริมงคโล)หรือพระสุปฏิปันโน นักบุญแห่งล้านนาสายวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ จาก สภ. พระธาตุช่อแฮ ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่  สู่วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ (หลังจากอาราธนามาจากวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่ มาตั้งไว้ที่พุทธมณฑล จ.แพร่ และอาราธนามาที่ สภ.พระธาตุช่อแฮ) เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและศิษยานุศิษย์ได้กราบไหว้และน้อมรำลึกถึงการวิปัสสนากรรมฐานและประโยชน์ที่ได้รับ

***พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จ.แพร่ กล่าวว่า หลวงปู่พระพรมมงคล (ทอง สิริมงคโล) นามเดิม ทอง พรหมเสน ฉายา สิริมงฺคโล (21 กันยายน พ.ศ. 2466 – 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562) เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายวิปัสสนาธุระ เคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดเมืองมาง เจ้าอาวาสวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) และเจ้าคณะอำเภอฮอด เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน พุทธศักราช 2466

***รองเจ้าคณะ จ.แพร่ กล่าวอีกว่า ท่านได้ศึกษาด้านวิปัสสนากรรมฐาน และฝึกปฏิบัติจนเป็นที่เคารพเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน เช่น จากประวัติของท่าน พ.ศ.2477 – 2486 ฝึกการปฏิบัติสมถกรรมฐานกับ พระสุธรรมยานเถร (อินถา อินฺทจกฺโก) พระสุพรหมยานเถร (พรหมา พฺรหฺมจกฺโก) พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ (ครูบาชัยวงศาพัฒนา) ครูบาอภิชัย (ขาวปี)พ.ศ. 2496 ฝึกการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐาน 4 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารกับ พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ) พ.ศ. 2497 – 2500  ฝึกการปฏิบัติและศึกษาแนวทางการปฏิบัติในแนวสติปักฐาน 4 ตามหลักพระไตรปิฎก อรรถกถา และอื่นๆ ที่ประเทศสหภาพเมียนมาร์ พ.ศ. 2500 ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน กับ มหาสีสยาดอ ณ สำนักวัดศาสนยิสสา ประเทศสหภาพเมียนมาร์

อย่างไรก็ตาม  หลวงปู่พระพรมมงคล (ทอง สิริมงคโล) ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านวิปัสสนากรรมฐานให้กับคณะสงฆ์ทั่วประเทศตลอดจนพุทธศาสนิกชนมาโดยตลอด จนขึ้นชื่อว่าเป็นเกจิดังเมืองล้านนา และอาตมาก็เป็นลูกศิษย์เข้ารับการอบรมด้านวิปัสสนากรรมฐานระหว่างวันที่อบรมตั้งแต่ 27  พ.ค – 11 ก.ค 62 รวมเวลา 45 วันที่ผ่านมา และนำความรู้มาถ่ายทอดกับคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกเพื่อสืบทอดต่อไป  ทั้งนี้หลวงปู่พระพรมมงคล (ทอง สิริมงคโล)ได้ละสังขาร อย่างสงบ เมื่อเที่ยงคืนของวันที่ 13 ธ.ค. 2562 สิริอายุได้ 96 ปี 2 เดือน 21 วัน 76 พรรษา ท่ามกลางความโศกเศร้าของศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศ