15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsการเมืองข่าวเด่น

เด็กชาติพัฒนากล้า บางแค หนุนนโยบาย “สูงวัยไฟแรง” สร้างคุณค่า ผู้สูงอายุ สร้างบ้านปลอดภัย ช่วยผู้สูงวัยได้ทำงาน

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.ทศพล โชติคุตร์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขตบางแค พรรคชาติพัฒนากล้า กล่าวว่า สังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว โดยขณะนี้มีผู้สูงอายุอยู่ประมาณ  12 – 13 ล้านคน และจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เห็นว่าเมืองไทยมีคนอายุยืนและวงการแพทย์เจริญขึ้นมาก เขตบางแคเป็นเขตที่ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ และเป็นที่ตั้งของ บ้านบางแค สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุแห่งแรกของประเทศไทย

*****พ.ต.อ.ทศพล กล่าวอีกว่า พรรคชาติพัฒนากล้า ให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุ จากสถิติที่น่าตกใจครอบครัว สถิติที่น่าตกใจผู้สูงอายุประสบอุบัติเหตุในบ้านตัวเองปีละกว่า 2 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากบ้านพักอาศัยออกแบบมาไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ทำให้ประสบอุบัติเหตุได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำ บันได หรือแม้กระทั่งห้องนอน พรรคชาติพัฒนากล้า จึงได้คิดนโยบาย สูงวัยไฟแรง เพื่อผู้สูงอายุ ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจสีเงิน หรือเศรษฐกิจกลุ่มผู้สูงวัย  คือ ปรับปรุงบ้านเพื่อผู้สูงอายุ หรือ อารยะสถาปัตย์ ครอบครัวละ 50,000 บาท จำนวน 1 ล้านครอบครัว เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุในผู้สูงอายุลง

*****นอกจากนี้ ยังได้คิดนโยบายจ้างงานผู้สูงอายุ เป็นการให้โอกาสผู้สูงอายุมีงานทำสร้างคุณค่าให้กับตัวเองโดยจัดให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุทำงานง่าย ๆ ใกล้บ้าน 5 แสนอัตราจ้าง ภายใน 10 ปี  โดยรัฐฯ จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการรายละ 5,000 บาท จ้างผู้สูงอายุเข้าทำงาน โดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและพลิกฟื้นชีวิตผู้สูงอายุให้แข็งแรงและมีคุณค่าได้ทั่วประเทศ