update newsการเมืองข่าวเด่น

กกต.ร้อนเอ็ดเขตเลือกตั้งที่.3 เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 14.พ.ค. นี้…

*****ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า   เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 พ.ค.66 นางสาวเรื่องศรี ธิมาชัย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดร้อยเอ็ด ว่าที่ร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอโพนทอง ประธานในพิธี   เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้…เขตเลือกตั้งที่.3 มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง128,014 คน เลือกตั้งใน 297 หน่วย ตั้งเป้าหมายว่าให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากกว่าร้อยละ 75  บัตรเสียไม่เกิน ร้อยละ 2

*****โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จะต้องใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือ แบบแบ่งเขตใช้บัตรเลือกตั้งสีม่วง / แบบบัญชีรายชื่อใช้บัตรเลือกตั้งสีเขียว / บัตรแบบแบ่งเขต และบัญชีรายชื่อ ป้องกันเกิดความสับสนจึงได้มีการเน้นย้ำในเรื่อง บัตรเลือกตั้ง ให้ประชาชนเข้าใจให้มากที่สุด การจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ใบครั้งนี้  ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สื่อมวลชน รวมทั้งเครือข่ายด่างๆ เพื่อร่วมกันรณรงค์  ภายใต้สโลแกน”ร้อยเอ็ด พร้อมใจ ไทยโหวด”

*****สำหรับการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้มากกว่าร้อยละ 80  ให้ประชาชนออกมา ทำหน้าที่เลือกตั้ง  ให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  โดยพลเมืองคุณภาพ มีส่วนร่วม ในการเลือกตั้ง ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ