23 เมษายน 2024
Latest:
ข่าวสังคมภาพข่าว

ร่วมยินดีรับตำแหน่งใหม่

พญ.มนัญญา วรรณไพสิฐกุล รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นางกิ่งกาญจน์ ทรัพย์เย็น รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล พร้อมหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่เป็น ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข.