ยับยั้งการติดเชื้อโควิด -19

นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชรนำพนักงานบริษัทในเครือสิงห์โตทอง พร้อมผู้ประประกอบการในจังหวัดกำแพงเพชรต่างๆเข้ารับการฉีดวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์มเข็มแรก ที่โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อยับยั้งการติดเชื้อโควิด -19