update newsการศึกษาข่าวเด่น

กำแพงเพชรมอบเด็กออทิสติก-พิการ

กำแพงเพชร..0 นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ.กำแพงเพชร ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม ของจังหวัดที่อาคารเพชรจามจุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการ กล่าวรายงาน ตามที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานทุนมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคล และนำไปพัฒนาด้านการศึกษาตรงตามความต้องการพิเศษเฉพาะบุคลให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามศักยภาพ

สำหรับการมองทุนครั้งนี้ ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ให้ความอนุเคราะห์รถรับ-ส่งผู้รับทุนรวมทั้งผู้สนับสนุนการจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประกอบด้วย นายสาธิต ตันติสันติสม ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร สนับสนุนไอศครีม จำนวน 2 ปั่นนายปรีชา อ่ำเจริญสนับสนุนก๋วยเตี๋ยวและผัดไท จำนวน 300 ถ้วย บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 500 ขวด

ขณะที่ ดร.เสริมวุฒิ  สุวรรณโรจน์และครอบครัว บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด  สนับสนุนเฉาก๊วยชากังราว  250 ถุง และมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กพิการ 10,000 บาทและ คุณทิพธัญญา ปันติ สนับสนุนอาหารว่างสำหรับเด็กและผู้ปกครอง คุณอรณิช ปฏิปาประกร สนับสนุนขนมเค้ก 120 ชิ้น จัดเลี้ยงในงานนี้ อีกทั้งยังมีหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนที่ให้เกียรติมาร่วมในพิธีมอบทุนฯ