15 มิถุนายน 2024
Latest:
ข่าวสังคมภาพข่าว

เฉาก๊วยชากังราวทอดกฐินวัดโพธิ์เตี้ย

ดร.เสริมวุฒิ – คุณอมรรัตน์   สุวรรณโรจน์ เจ้าของบริษัทเฉาก๊วยชากังราวตราเพชร  ทอดกฐินบริษัทเฉาก๊วยที่วัดโพธิ์เตี้ย อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เป็นเงิน152,700บาท โดยมี ผอ.เสนอ คุณอรุณสิริ เพชรพลาย คุณยืนยง  คุณอรสา วัฒนศิริ คุณปรานี คุณสยาม ดร.อรอนงค์ กลางนภา และพุทธศาสนิกชนและนักเรียนร่วมงาน