update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

ผู้ว่าฯอุตรดิตถ์สักการะพระยาพิชัยฯก่อนรับตำแหน่ง

อุตรดิตถ์..0 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 11ต.ค. นายผล ดำธรรม  ผวจ.อุตรดิตถ์ คนใหม่ พร้อมด้วย นางวันทนา  ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เดินทางมาสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก  พระประจำห้องผู้ว่าฯ ที่ศาลากลางจังหวัดฯ ต่อจากนั้นเดินทางไปกราบสักกระหลวงพ่อเพ็ชร์ วัดท่าถนน พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และยังได้เดินทางไปกราบนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ เสมือนเสาหลักเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมวัดบรมธาตุทุ่งยั้ง อ.ลับแล   

ต่อมาเมื่อเวลา 11.00 น.เดินทางเข้ามาที่บ้านพักจวนผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมี นายพิภัช ประจันเขตต์ รอง ผวจ.กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายสหวิช  อภิชัยวิศรุตกุล ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนข้าราชการ ภาคเอกชนและประชาชน ร่วมมอบข่อดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสมารับตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเรียบง่าย

นายผล กล่าวว่า การเดินทางมารับตำแหน่งในครั้งนี้ไม่ได้นำทีมงานจากจังหวัดชลบุรีมาแค่ 2 คนเท่านั้น จึงฝากให้ รอง ผวจ.ปลัดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนช่วยกันทำงานให้จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสานต่อจากผู้ว่าราชการท่านเดิมที่ท่านได้เกษียณอายุราชการ ที่ทำไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในทุกด้าน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ต่อประชานชน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยต่อไป เพราะการที่ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด ถือว่าสูงสุดในชีวิตรับราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย

สำหรับ นายผล ดำธรรม  ผวจ.อุตรดิตถ์ คนใหม่ จบการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) (รัฐศาสาตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (รป.ม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 49 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง วิทยาลัยการปกครอง รุ่นที่ 55 ส่วนประวัติรับราชการ เมื่อปี พ.ศ.2530 นักพัฒนาชุชน อำเภอสวรรคโลก จ.สุโขทัย  พ.ศ.2532 ปลัดอำเภอ อำเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร พ.ศ.2535 ปลัดอำเภอลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี    พ.ศ 2536 ปลัดอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี  พ.ศ.2544  ป้องกันจังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2546 ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี พ.ศ.2550 นายอำเภอวังเจ้า (อำนวยการต้น) จ.ตาก พ.ศ.2552 นายอำเภอไพรบึง (อำนวยการต้น) จ.ศรีสะเกษ พ.ศ. 2553 นายอำเภอลาดหลุมแก้ว (อำนวยการต้น) จ.ปทุมธานี พ.ศ.2554  นายอำเภอคลองหลวง (อำนวยการสูง) จ.ปทุมธานี .พ.ศ.2555 นายอำเภอชุมพวง (อำนวยการสูง) จ.นครราชสีมา พ.ศ. 2556 นายอำเภอพระพุทธบาท (อำนวยการสูง) จ.สระบุรี พ.ศ.2557 ปลัดจังหวัดนนทบุรี  วันที่ 10  ตุลาคม 2559 รอง ผวจ.ลพบุรี 1 ตุลาคม 2560 รอง ผวจ.ปทุมธานี 23 ธันวาคม 2562 รอง ผวจ.ชลบุรีและวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ผวจ.อุตรดิตถ์