update newsกีฬาข่าวเด่น

วานรนิวาสจัดแข่งขันเรือประจำปีสุดมันส์

สกลนคร..0 น.ส.จิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือ ประจำปี 63 เมือเช้าวันที่ 10 ต.ค. โดยในงานประกอบด้วยกิจกรรมแข่งเรือยาวประเภท 30 ฝีพาย การแข่งขันมวยไทย และการแข่งขันพายเรือ 10 ฝีพาย คู่พิเศษ ระหว่างทีมท้องถิ่นและบ่าวครู กับ ทีมท้องที่และหัวหน้าส่วนราชการ

โดยมีนายสาคร บุตรแสนคม นายก อบต.นาคำ และบุคลากรในสังกัด ผู้นำชุมชน อำนวยการการจัดงาน มี ปลัด อาวุโส/ส่วนราชการ อปท /ผู้บริหารสถานศึกษา/กำนัน/ผู้นำชุมชน/ประชาชน ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำสาธารณะหนองม่วง ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร