15 มิถุนายน 2024
Latest:
ข่าวสังคมภาพข่าว

ไฟฟ้าพังโคนมอบน้ำดื่มโลโก้ PEA

นายนิพนธ์ วงศ์ดี ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.พังโคน จ.สกลนคร มอบน้ำดื่มโลโก้ PEAจำนวน 1.200 ขวด  ให้แก่ ร.ร.กุดเรือคำพิทยาคาร อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร เพื่อใช้ในการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรโครงการจัดหาแหล่งน้ำช่วยเหลือ ร.ร.กุดเรือคำพิทยาคาร ในวันที่ 23 พ.ย. นี้