ข่าวสังคมภาพข่าว

กีฬาหน่วยทหารต้านยาเสพติด

พล.ต.ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 ประธานพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาหน่วยทหาร สีขาวต้านยาเสพติด ประจำปี 2564 ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาการทหารบกเพื่อส่งเสริมให้กำลังพลมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ ป้องกันปัญหายาเสพติดในหน่วยทหารมีความรัก สามัคคี ในหมู่คณะที่สนามกีฬาหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมืองสกลนคร