15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsกีฬาข่าวเด่น

แข่งขันกีฬาเปตองสัมพันธ์”น้ำร้อนคัพครั้งที่1”

นครศรีธรรมราช..0 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันกีฬาเปตองสัมพันธ์”น้ำร้อนคัพ ครั้งที่ 1″ขึ้นเมื่อวันที่ 1พ.ย.เพื่อสมทบทุนสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนและมุ่งให้นักเรียนเยาวชนและประชาชนมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีความสามัคคีในหมู่คณะ

อีกทั้งยังรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมเผยแพร่กีฬาเปตองสู่ชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 และโดยมีนายสุภาส มณีโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำร้อน คณะครูนักเรียนและกรรมการโรงเรียนให้การตอนรับอย่างอบอุ่น ทำให้การแข่งขันเปตองป็นไปอย่างสนุกสนาน