15 มิถุนายน 2024
Latest:
ศาสนาศาสนา-วัฒนธรรม

บำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน

อุตรดิตถ์..0นายสหวิช  อภิชัยวิศรุตกุล รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธาน งานบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ทอดผ้าไตรบังสุกุล(ทำบุญ 50 วัน) เมื่อวันที่ 8 พ.ย.อุทิศให้แก่พระธรรมมหาวีรานุวัติ โดยมี นายประเดิม เดชาบยนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และ นายสุกุลชัย จูมทอง  นายอำเภอตรอน พร้อมประชาชนร่วมงานพิธีจำนวนมาก

ขณะเดียวกันนางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบให้นายณัฐสุชน อินทราวุธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวารและทอดผ้าไตรบังสุกุล (ทำบุญ 50 วัน) อุทิศให้แก่พระธรรมมหาวีรานุวัติ