16 กรกฎาคม 2024
Latest:
ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

ศปร.ทภ.4ตรวจเยี่ยมศูนย์ศิลปาชีพ

พ.อ. ภัทรชัย แทนขำ รอง หน.คณะทำงาน ศปร.ทภ.4 พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ศิลปาชีพในพื้นที่บ้านเนินธัมมัง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช และศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เพื่อติดตามการดำเนินงาน และรับฟังบรรยายสรุปจากชุดประสานงานศูนย์ศิลปาชีพ พร้อมทั้งพบปะสมาชิกเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และให้แนวทางในการแก้ไขข้อขัดข้อง