8 ธันวาคม 2023
Latest:
ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

นอภ.หนองกุงศรีมอบถุงยังชีพ

นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์พร้อมด้วย นายจีระวัฒน์ นามทัศน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ นางอารี ปังสี ท้องถิ่นอำเภอหนองกุงศรี  นายหาร อัศวภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ผศ.ดร.สังคม ศรีโคตร ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว ตัวแทนบริษัทฮอนด้าประเทศไทย ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำในเขื่อนลำปาว ที่หนุนขึ้นสูง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรหลายหลังคาเรือน ส่งผกระทบความเป็นอยู่สำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้