16 กรกฎาคม 2024
Latest:
ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

ยินดีกับนักศึกษา พตส.รุ่นที่14

ขอแสดงความยินกับ นางสาวมาลัย สาแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.เอ็ม.เอส.ปิโตร จำกัด นายไพเจน มากสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ นายสมพล ตรีภพนารถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็มบีเค จำกัด (มหาชน) นักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 14 (พตส. 14) กับรางวัลที่คณะกรรมาธิการการพัฒนาฯ ของวุฒิสภา โดยประธานคณะฯ ท่านวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ให้เกียรติมอบรางวัล เพื่อยกย่องเชิดชู บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ณ อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร