ข่าวสังคมภาพข่าว

ถวายเงินสร้างพระมหาเจดีย์

กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ พร้อม ครูอ้อย เขมทัศชีวิต นำคณะไปทอดป่าผ้าถวายเงินเพื่อก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ วัดป่านาดนิมิตต์ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร  ของหลวงปู่วานเขมโก ศรัทธาล้นวัด ได้ปัจจัยเฉลี่ย 60 ล้านบาท ทองคำอีก 1,386 บาท.