23 เมษายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ทน.นนทบุรีเกี่ยวข้าว “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”

***นนทบุรี..0นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครนนทบุรีเก็บเกี่ยวข้าว ตามโครงการปลูกข้าว ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9  ประจำปี 2563ที่ศูนย์เกษตรกรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี  เมื่อวันที่ 23 พ.ย.

*** ทั้งนี้ เทศบาลนครนนทบุรี ดำเนินการสร้างศูนย์เกษตรกรรม และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ประมาณ 121 ไร่ โดยบูรณาการด้านการเกษตร พร้อมแหล่งน้ำ เป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้เยาวชนและประชาชน ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ส่งเสริมให้คนในชุมชนพึ่งพาตนเอง พอกิน พอใช้  

***นายสมนึก กล่าวว่า  เทศบาลนครนนทบุรี ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอดำเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” โดยข้าวที่ปลูกเป็น ข้าวพันธุ์ กข 43 ซึ่งมีคุณประโยชน์กว่าข้าวพันธุ์อื่น เนื่องจากมีปริมาณน้ำตาลน้อยและมีอมิโลสต่ำ (18.82%) เหมาะแก่การรับประทาน ข้าวนุ่มมีกลิ่นหอมอ่อน มีอายุการเก็บเกี่ยว 95 วัน โดยวิธีหว่านนาตม ได้ผลผลิตประมาณ 561 กิโลกรัมต่อไร่  นอกจากนี้ข้าวพันธุ์ กข 43 ยังเป็นข้าวทางเลือกหนึ่งของผู้ป่วยไตหรือเบาหวาน ที่มีอาการไตเรื้อรังที่ต้องคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดอีกด้วย