ข่าวสังคมภาพข่าว

เปิดสถานีน้ำมัน ปตท.ปางศิลาทอง

นายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผวจ.กำแพงเพชร ประธานพิธีเปิดสถานีน้ำมัน ปตท.ปางศิลาทอง  ห้างหุ้นส่วนจำกัดสวัสดิ์ไพบูลย์เสตชั่น ตลาดหินชะโงก หมู่ 5 ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร บริหารงานโดย นางจุทามาส และ พ.ต.อ.พิทักษ์  เชียงทอง  มี นายจิตรกร  พัฒนาศิริ  ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ภาค6 และนางวรรณา พัฒนาศิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายอนันต์  ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชรเขต3  นางจินดา สันตติวงศ์ไชย รองนายกเหล่ากาชาด นางรัชนี  อัศวสุธีรกุลผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาด เจ้าของบริษัทธรรมรัตน์กรุ๊ปและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก