15 มิถุนายน 2024
Latest:
ข่าวสังคมภาพข่าว

สมาคมเพื่อนชุมชนก้าวสู่ปีที่ 10

นายชาญนะ เอี่ยมแสง  ผวจ.ระยอง แถลงข่าว  สมาคมเพื่อนชุมชน เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมก้าวสู่ปีที่ 10 อย่างยั่งยืน  เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในระดับสูงสุด ให้ระยองเป็นเมืองต้นแบบ “เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม” ของประเทศไทย ยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษาและสุขภาพ การดูแลสิ่งแวดล้อม และ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน มี นายวริทธิ์  นามวงษ์  นายกสมาคมเพื่อนชุมชน พร้อมผู้บริหาร สมาชิก 17 กลุ่มบริษัท และ ชุมชน ร่วมงานที่ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง