15 มิถุนายน 2024
Latest:
ข่าวพระราชสำนัก

เสด็จฯทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.

สุโขทัย..0เมื่อเวลา 16.00น.วันที่6ต.ค.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว. เสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.และพระราชทานของที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดสุโขทัย  ที่ห้องประชุมวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตื วิทยาเขตสุโขทัย

โดยมีนายสุชาติ  ทีคะสุข รองผวจ.สุโขทัย รักษาราชการแทน ผวจ.สุโขทัย ในฐานะประธานกรรมการ พอ.สว.ประจำจังหวัดสุโขทัย  ขอพระราชทานกราบทูลในนามของคณะกรรมการ อนุกรรมการ และ อาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจังหวัดสุโขทัย ตลอดจนประชาชนจังหวัดสุโขทัย ด้วยต่างสำนึกในพระเมตตาที่ทรงห่วงใยประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร