ข่าวพระราชสำนัก

ไถ่ชีวิตโคถวายเป็นพระราชกุศล

หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ถนนชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม. โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม รองผวจ.นครพนม กล่าวขอบคุณประธานในพิธี