6 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวพระราชสำนักข่าวเด่น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ของมูลนิธิชัยพัฒนา แก่เกษตรกรและราษฎรผู้ประสบภัยในจังหวัดศรีสะเกษ

*****ศรีสะเกษ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเตชพล ฐิตยารักษ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธ์ข้าวหอมมะลิ 105  ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีองค์ นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานแก่เกษตรกรและราษฎรผู้ประสบภัยในจังหวัดศรีสะเกษ ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น. ที่หอประชุมเทศบาลตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ในวันนี้ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 จำนวน 73,065 กิโลกรัม แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 1,163 ราย ใน 6 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ อำภอเมือง อำเภอกันทรารมย์ อำเภอปรางค์กู่ อำเภอยางชุมน้อย อำเภอห้วยทับทัน และอำเภอศิลาลาด ที่ประสบอุทกภัยจากพายุโนรูในช่วงวันที่ 12 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ก่อให้เกิดน้้าท่วมเป็นวงกว้าง และท่วมขังเป็นเวลานาน ทำให้ที่นาของเกษตรกรได้รับความ เสียหายเป็นพื้นที่ 4,871 ไร่

ในปีพุทธศักราช 2555 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าว พระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ และต่อมาในปี2556 มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์ เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ขึ้น เพื่อผลิตข้าวพันธุ์หอมมะลิ105 เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทาน ปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 พระราชทาน ใน 3 จังหวัด คือ จังหวัด สุรินทร์มีกลุ่มเกษตรกร 11 กลุ่ม ใน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอจอมพระ อำเภอศีขรภูมิ อำเภอชุมพลบุรี อำเภอสำโรงทาบ และอำเภอสังขะ จังหวัดบุรีรัมย์ มีกลุ่มเกษตรกรในอำเภอลำปลายมาศ จำนวน 1 กลุ่ม

*****ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีเกษตรกรในอำเภอราษีไศล จำนวน 1 ราย ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105 พระราชทาน ‘เพื่อนช่วยเพื่อน’ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ทุกกลุ่มจะต้องตั้งคณะกรรมการบริหารงานภายในกลุ่มเพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด มีคณะกรรมการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ดูแลตั้งแต่เตรียมแปลงนาจนถึงการเก็บเกี่ยว ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาจะมีการตรวจแปลงนาและตรวจสอบพันธุ์ข้าว โดยมีกรรมการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ประธานกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม และเจ้าของแปลงนา ร่วมกันตรวจสอบ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 คุณภาพดีของมูลนิธิชัยพัฒนา แก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในฤดูกาลปลูกข้าวปีที่ผ่านมา เพื่อฟื้นฟูให้ก้าวเดินต่อไปในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึง ด้วยเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลยิ่ง.

ณัฐธรชนม์  สิริโชติสกุล /รายงาน