update newsกีฬาข่าวเด่น

ระเบิดศึกสตรีทบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น

***ชลบุรี..0 นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายขจรเดช อภิชาติตระกูล ผอ. ททท.สำนักงานพัทยา จ.ชลบุรี น.ส.หทัยรัตน์ โพธิ์เกตุ ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 พัทยา นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก และประธานชมรมบาสเกตบอลเมืองพัทยา ร่วมแถลงข่าวที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา ถึงการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่นประจำปี 2563 ประเภทสตรีทบาสเกตบอล 3 × 3  ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติและนักกีฬาเข้าร่วมการแถลงข่าว อย่างพร้อมเพรียง

***สำหรับการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่นประจำปี 2563 ประเภทสตรีทบาสเกตบอล 3 × 3  เมืองพัทยาร่วมกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณลานบินศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น

***รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรมเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองพัทยาในด้านการเป็นเมืองกีฬา และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาให้มีการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน นำมาซึ่งประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาต่อไป