15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsกีฬา

“แข่งชักกะเย่อ” สมรภูมิคนพันธุ์แกร่งภาคอีสาน

ร้อยเอ็ด..0นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผวจ.ร้อยเอ็ด เปิดการแข่งขันชักกะเย่อ สมรภูมิคนพันธุ์แกร่ง ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเชียงเหนือ ที่สนามลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เมื่อวันที่ 28 พ.ย.โดยมี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา นำนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันกว่า 28 โรงเรียน มีประชาชนเข้าร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

***นายเธียรชัย พุทธรังษี กล่าวว่า การแข่งขันในครั้งนี้นับเป็นการส่งเสริมกีฬาชักกะเย่ออย่างถูกวิธี เป็นไปตามกติกาสากล เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด โดยเฉพาะหอโหวดร้อยเอ็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมอย่างเป็นทางการในวันที่ 21 ธ.ค.ที่จะถึงนี้

*** โดยการแข่งขันได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยการแข่งขันประกอบไปด้วย รุ่นอายุต่ำกว่า 13 ปี รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี และรุ่นอายุต่ำกว่า 17 ปี  ชายและหญิง ซึ่งมีนักกีฬาจากจังหวัดต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 10 จังหวัด ประกอบด้วย จ.อุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร ศรีษะเกษ นครราชสีมา อุดรธานี อำนาจเจริญ ลพบุรี นครปฐม และร้อยเอ็ดเจ้าภาพ รวม 60 ทีม