2 มีนาคม 2024
Latest:
update newsกีฬาข่าวเด่น

นาย อบต.ผักแพว จัดแข่งขัน “กีฬามหาชนตำบลผักแพว ต่อต้านยาเสพติด” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

*****ศรีสะเกษ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวรเทพ วารินทร์ นายก อบต.ผักแพว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เปิดการแข่งขันกีฬา โครงการ “กีฬามหาชนตำบลผักแพว ต่อต้านยาเสพติด” ประจำปี 2566 ซึ่ง อบต.ผักแพว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 มี.ค. 2566 ที่สนามโรงเรียนผักแพววิทยา ต.ผักแพว เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความรักความสามัคคีในชุมชน มีผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมพิธี พงษ์ศักดิ์ พลโสภา ปลัด อบต.ผักแพว กล่าวรายงาน มีเยาวชนและประชาชนทั้ง 18 หมู่บ้านเข้าร่วมแข่งขัน โดยมีการแข่งขัน 5 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล 11 คน ชายหญิง, ฟุตบอล 5 คน ชายหญิง, วอลเวย์บอล ชายหญิง, เซปักตะกร้อ ชายหญิง และ เปตอง ชายหญิง

*****นายวรเทพ กล่าวว่า การแข่งขัน กีฬามหาชนตำบลผักแพว ต่อต้านยาเสพติด ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้เห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา ให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ละเลิกอบายมุข เพื่อเป็นการทำความดีถวายในหลวงอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป  ได้แสดงออกถึงความสามารถทางการกีฬา เป็นการพัฒนากีฬาทักษะในระดับท้องถิ่นไปสู่ความเป็นเลิศ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หันมาเล่นกีฬา เกิดจิตสำนึกและให้ความร่วมมือในการต่อต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย เพื่อการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในชุมชน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป.

ณัฐธรชนม์  สิริโชติสกุล/รายงาน