update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสิ่งแวดล้อม

ถุงยังชีพช่วยผู้ประสพอุทกภัยเบตง

    ยะลา..0 เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 23 ธ.ค.นายอิสระ ละอองกุล ผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำถุงยังชีพพระราชทานของ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก ไปที่บ้านเลขที่ 119 หมู่ 1 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อมอบให้แก่นายธงชัย ฮาบิน อายุ 55 ปี ผู้ประสบอุทกภัยดินสไลด์ทับบ้านเสียหาย และได้สูญเสียนางบีเดาะ ฮาบิน อายุ76 ปี ซึ่งเป็นมารดา จากเหตุดินสไลด์ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. ที่ ผ่านมา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งสร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง

***จากนั้นได้เดินทางไปยังพื้นที่ ต.ตาเนาะแมเราะ และ ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา มอบถุงยังชีพพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ที่ประสพอุทกภัย น้ำท่วม และดินสไลด์ จากเหตุ ฝนตกหนักต่อเนื่องเมื่อช่วงวันที่ 18-19 ธ.ค. ที่ผ่านมา จำนวน 8 หลังคาเรือน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม