15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsกีฬาข่าวเด่น

ผวจ.นนทบุรี เปิดงาน “สวนแก้ว Walk Rally สัมผัสของดี วิถีนนท์ 66″ที่วัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพ

*****นนทบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายสุธี  ทองแย้ม  ผวจ.นนทบุรี เปิดงาน “สวนแก้ว Walk Rally สัมผัสของดี วิถีนนท์ 66″ที่วัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และยกระดับ การสร้างการรับรู้ของผลไม้ ซึ่งเป็นของดีประจำจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นที่รู้จัก โดยมี ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย วัดสวนแก้ว ธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอบางใหญ่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีวิสาหกิจชุมชนนนทบุรี วิสาหกิจชุมชนสวนบัวโฮมสเตย์ ตลาดน้ำประชารัฐสวนบัว และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม Walk Rally กันอย่างคึกคัก