28 กุมภาพันธ์ 2024
Latest:
update newsกีฬาข่าวเด่น

เทศบาลตำบลหนองกุงศรี นำ2ตำบล7หมู่บ้าน14ชุมชนแข่งกีฬาประชาชนต้านยาเสพติดหลังฤดูเก็บเกี่ยว

*****กาฬสินธุ์..ผู้สื่อข่าวรายง่านว่า นายชาติชายจงสมชัย ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.จำลอง ภูนวนทา)ประธานกรรมการสภาทนายความภาค 4 เป็นประธานชุมชนแข่งกีฬาประชาชนต้านยาเสพติดหลังฤดูเก็บเกี่ยวในพิธี โดยมีนายสุรพงษ์ ภูโทภ้ำ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองกุงศรี (ประธานจัดงาน)และหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกุงศรี ได้ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประชาชน ต้านยาเสพติดประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองกุงศรี

*****นายสุรพงษ์ ภูโทถ้ำ นายกเทศมนตรีตำบลหนองกุงศรี กล่าวว่า ทาง เทศบาลตำบลหนองกุงศรี ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหาร สภาเทศบาล และผู้นำชุมชน ทั้งสองตำบล คือตำบลลำหนองแสนและตำบลหนองกุงศรี รวม7หมู่บ้าน 14 ชุมชน ได้แก่หมู่บ้านหนองกุงศรี หมู่บ้านนาสาร หมู่บ้านสะอาดนาดี หมู่บ้านโนนศิลา หมู่บ้านหนองหอไตร หมู่บ้านหนองริวหนัง และหมู่บ้านหนอองกุงเผือกได้ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ขึ้นมา ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กองการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการ

*****ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกุงศรีได้รู้จักการออกกำลังกาย และมีทักษะในการเล่นกีฬาเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์รวมถึงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก่อให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งประเภทการแข่งขันกีฬาประกอบไปด้วยฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองกุงศรีพบกับผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลผู้นำชุมชนในเขตตำบลลำหนองแสน นอกจากนี้ยังจัดการแข่งขันกีฬา ประเภทฟุตบอล วอลเลย์บอลหญิง เซปักตะกร้อชาย เปตองทีมรวมชายและหญิง และกีฬาพื้นเมืองของประชาชน

*****ในส่วนของนายชาติชาย จงสมชัย ประธานในพิธีกล่าวว่า ขอชื่นชมทางเทศบาลตำบลหนองศรี ที่ได้จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนขึ้นมาในครั้งนี้ เพื่อส่งผลดีให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของพี่น้องประชาชน รวมถึงมีความรักสามัคคี ร่วมมือร่วมใจพัฒนาบ้านเมืองและประเทศชาติให้รุ่งเรืองต่อไป

 

สมบูรณ์ นาสาทร ภาพข่าว

อนงค์ นาสาทร/ รายงาน