Uncategorizedupdate newsการศึกษาข่าวเด่น

ผู้ว่าฯนนท์มอบทุนการศึกษา 504 ทุน

นนทบุรี เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 24 ก.ย. ที่ห้องประชุมเทศบาลนครนนทบุรี ดร.สุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.นนทบุรี พร้อมด้วย พ.ญ.สุวรรณา  ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พอ.วิรัช คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน ในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน เรื่องค่าใช้จ่ายของครอบครัว รวมทั้งเป็นการเผยแพร่บทบาท ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเห็นความสำคัญขององค์กร ที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ทั้งนี้ มีนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุนจาก 6 อำเภอ แบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 406 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 98 คน รวมทั้งสิ้น 504 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 564,000 บาท ( ห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาท )