18 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

ดันด่านภูดู่แหล่งท่องเที่ยว Wellness Tourism

อุตรดิตถ์..0 เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 3 ต.ค.ที่ห้องคัลทลียา ร.ร.ฟรายเดย์ อ.เมืองอุตรดิตถ์  นายกลินท์ สารสินประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและคณะบริหาร มาประชุมเยี่ยมเยียน เพื่อผลักดันจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ แหล่งท่องเที่ยว Wellness Tourism และสนามบินวังยาง ใน จ.อุตรดิตถ์ โดยมี นายประพลวัต ปัญญายงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายพิษณุ ลาภชัยเจริญกิ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์และ YEC จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ

พร้อมมีการพูดคุยกันถึงนโยบายและกิจกรรมของหอการค้าไทยที่อยากให้หอการค้าอุตรดิตถ์ช่วยกันผลักดันและเยี่ยมชม การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ที่บุญดำรงค์ฟาร์ม นำคณะสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ประชุมรับฟังนโนบายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ซึ่งหอการค้าอุตรดิตถ์นำเสนอเรื่องที่ต้องการให้หอการค้าไทยเร่งผลักดัน/สนับสนุน และหัวข้อสนทนาพิเศษ คือ Wellness Tourism ในจังหวัดอุตรดิตถ์

นายกลินท์ สารสิน  ประธานกรรมการหอการค้าไทยฯ กล่าวว่า ทางหอการค้าไทยมาเยี่ยมและมาปรึกษากับหอการค้าอุตรดิตถ์ มีอะไรเป็นบ้างจุดเด่น ด้านด้านเศรษฐกิจจะทำอย่างไรให้ดีขึ้นหลังจากที่เจอพิษของโควิด-19 ไปและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่มีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น วนเกษตร ที่ระหว่างคนกับป่า นอกจากนั้นรายได้จะมาพืชผลไม้หลากหลายชนิด ทางหอการค้าไทยได้มาดูสถานที่ท่องเที่ยวและจะได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวมา เที่ยวในพื้นที่ และจะให้ทางหอการค้าไทยช่วยผักดัน จุดผ่านแดนถาวรภูดู่,แหล่งท่องเที่ยว Wellness Tourism สนามบินวังยางและอยากให้ สนง. ททท.แห่งประเทศไทยมาตั้งในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ทางหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและคณะบริหารได้มอบผ้าห่ม ให้ 3 ตำบล ประกอบไปด้วย ตำบลห้วยมุ่น ต.น้ำไผ่ และต.ท่าแฝก จำนวน 150 ผืน

ด้านนายประพลวัต ปัญญายงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า สำหรับ 2 วันที่ที่ผ่านมา ที่ประธานหอการค้าไทยและคณะบริหาร มาเยี่ยมพร้อมแลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือกันในครั้งนี้ ทางหอการค้าอุตรดิตถ์ได้นำเสนอ 3 หัวข้อ  คือให้ผักดัน จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ สนามบินวังยาง และให้ผักดัน ให้สำนักงาน ททท.แห่งประเทศไทย มาตั้งในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพราะอุตรดิตถ์มีแหล่งท่องเที่ยวแบบกระจายรายได้ ในด้านของ วนเกษตร ที่ว่า “เด็ดสุด อุดดิตถ์” กินดี อยู่ดี ออกกำลังกายดี แบ่งปันดี