update newsข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

ร่วมทำบุญทอดกฐิน

นางอุทัย อัมวงษ์ ที่ปรึกษานายก อบต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายธนัช อัมวงษ์ ประธานสภาเทศเมืองอโยธยา เป็นตัวแทน นายศักราช อัมวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน ร่วมทำบุญทอดกฐิน ที่วัดทรงกุศล หมู่ 6 ต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา มีประชาชนร่วมงานบุญจำนวนมาก