18 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.

เสวนาคลองไทย9A ดุเดือด ชาวบ้านวอล์คเอ้าท์ที่ประชุม

กรณีพลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ และคณะ ได้ร่วมกันจัดตั้งสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการขุดคลองไทย 9 A เพื่อเชื่อมทะเลฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทย ความยาว 135 กิโลเมตร กว้าง 400 เมตร และความลึก 30 เมตร และได้ขยายสาขาไปยังจังหวัดต่างๆใน 5 จังหวัดภาคใต้ที่คลองดังกล่าวพาดผ่าน ประกอบด้วย จ.กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง และ จ.สงขลา โดยมีการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนทั้ง 5 จังหวัด ไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาความเป็นไปได้นั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า กลุ่มผู้คัดค้านการศึกษาการขุดคลองไทย ภายใต้การนำของนายเฉลิมพล ชัยวรพงศา เจ้าของเรือในกลุ่มบริษัทวงศ์สมุทรนาวี จำกัด ซึ่งขนส่งสินค้ากับท่าเรือในประเทศสิงคโปร์ พลเรือตรี จตุพร ศุขเฉลิม อดีตที่ปรึกษาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ดร.สมพร ช่วยอารีย์ นักวิชาการ มอ.ปัตตานี และนายเสนี จ่าวิสูตร NGO พัทลุง และคณะ ได้ร่วมกันจัด“ การเสวนาคลองไทยกับอธิปไตยของชาติ “ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน

ก่อนจะมีการเสวนานายภวัต อินทนุ แกนนำสมาคมคลองไทยฯพัทลุง ได้กล่าวให้ข้อคิดว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกคนมีความหวังดีต่อประเทศชาติ หากวิทยากรคนไหนมีประโยชน์แอบแฝงกับการจัดการเสวนาในครั้งนี้โดยคัดค้านอย่างเดียวก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม และการที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเขียนข้อซักถามลงในกระดาษโดยไม่เปิดให้ซักถามด้วยตนเองก็ไม่เหมาะสมเช่นกัน ผู้จัดการเสวนาควรเปิดให้ซักถามหลังจากที่วิทยากรพูดเสร็จสิ้น

ด้านนายเฉลิมพล ชัยวรพงศา เจ้าของเรือในกลุ่มบริษัทวงศ์สมุทรนาวี จำกัด กล่าวในตอนหนึ่งว่า ข้อมูลของสมาคมคลองไทยที่กล่าวถึงการเตรียมการในสมัยพระนารายณ์มหาราชนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง จึงถูกนายอุทัย ชนะบางแก้ว นายกสมาคมคลองไทยฯจ.กระบี่ ได้ลุกขึ้นคัดค้านว่ากลุ่มผู้จัดเสวนากำลังกล่าวบิดเบือนข้อมูลเพื่อให้ประชาชนเข้าใจผิดและเกิดวุ่นวายขึ้น ทำให้กลุ่มผู้เข้าร่วมเสวานาประมากกว่า 100 คน ได้เดินออกจากที่ประชุมไป ทำให้ที่ประชุมมีคนคนฟังประมาณ 30 คนเท่านั้น

ด้านนายอุทัย ชนะบางแก้ว ชาวบ้าน ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ซึ่งเป็นนายกสมาคมคลองไทยฯ จ.กระบี่ กล่าวว่า สาเหตุสำคัญที่ชาวบ้านวอล์คเอ้าท์ออกจากที่ประชุมเพราะกลุ่มผู้จัดเสาวนาบังคับให้ชาวบ้านรับฟังข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ให้โอกาสชาวบ้านได้ซักถามในสิ่งที่สงสัย และไม่ชอบธรรมที่กลุ่มวิทยากรที่เข้ามาให้ความรู้ในครั้งนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจเดินเรือกับประเทศสิงคโปร์ ซึ่งน่าจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนและน่าจะเกิดความเสียหายทางธุรกิจการเดินเรือหากประเทศไทยขุดคลองไทยแนว 9 A