15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.

ทน.สุราษฎร์ฯ บูรณาการกับโรงพยาบาลในพื้นที่

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านการแพทย์ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประชุมหารือบูรณาการ ด้านความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ในโครงการศูนย์พัฒนาสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อการดูแลเฝ้าระวังฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุอย่างครบวงจรห้องประชุมนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี โดยมีคณะจากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเข้าร่วม น.พ.ปนิธาน สื่อมโนธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พ.ญ. ลาวัลย์ ปัจจักภัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม พ.ญ.ธัญญลักษณ์ ขวัญสนิท หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู น.ส.เยาวดี ตั้งจิตวิทยา หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน นางณัฐนันท์ อุสายพันธ์ นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี