20 พฤษภาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

ประกวดเดินแบบแสดงผ้าทออุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์ ..0 น.ส.นิตยาวรรณ เลื่อยลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการการประกวดออกแบบและเดินแบบแสดงผ้าทออุตรดิตถ์  ประจำปี 2563 โดยมีเกณฑ์การประกวดออกแบบและเดินแบบผ้าทออุตรดิตถ์ทั้ง  งานออกแบบต้องใช้วัสดุผ้าทออุตรดิตถ์เป็นหลักอย่างน้อย 80 % โดยสามารถใช้วัสดุอื่นผสมได้ตามความเหมาะสม ผ้าทออุตรดิตถ์ในที่นี้หมายถึงผ้าที่ทอจากกี่ของผู้ทอในจังหวัดอุตรดิตถ์    จำนวน 40 คะแนน ผลงานจะต้องผลิตโดยอาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ชุดทำงานแบบร่วมสมัย  สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน และสามารถวางขายจริงในท้องตลาด  จำนวน 40 คะแนน  มีความสวยงาม  องค์รวม  จำนวน  20 คะแนน  

สรุปผลการประกวดออกแบบและเดินแบบแสดงผ้าทออุตรดิตถ์ ประจำปี 2563 ในงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2563 ดังนี้ ชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 9 ชื่อชุด “เลอ ลับ แลง” ออกแบบโดยนางบังอร เสาวภา จากอำเภอเมืองอุตรดิตถ์  ผู้เดินแบบ นางสาวนัทนิช ชัยอำนาจ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 1 ชื่อชุด “ผ้าทอมือ ผ้าไทย” ออกแบบโดยนางดวงนภา แปงการิยา จากอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ผู้เดินแบบ นางสาวอฐิตินันต์ โพธิ์จวง  ได้รับเงินรางวัล จำนวน 4,000 บาท

ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 4 ออกแบบมาเพื่อผู้หญิงไทยโดยเฉพาะ ออกแบบโดย นางสาวกิตติกานต์ คำชมภู จากอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ผู้เดินแบบนางสาวนฤภร แก้วสอน  ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท รางวัลชมเชย ได้แก่ หมายเลข 8 ชื่อชุด “เสน่ห์อาชา” ออกแบบโดย นางสาวจรินทร์ สุขเกษม จากอำเภอลับแล ผู้เดินแบบ คุณจิรนันทน์ เกียรติสกุล ได้รับเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในงานเทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP  อุตรดิตถ์ ประจำปี 2563 ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 28 ก.ย.- 7 ต.ค.ที่บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก ภายในงานยังมีการจัดแสดง และจำหน่ายสินค้า OTOP จำนวน 120 บูธ  อีกทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย “นาทีทอง” ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก