update newsข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

ส.ธุรกิจ ทท.ร้อยเอ็ดจัดปีส่งเสริมท่องเที่ยวจังหวัด

ร้อยเอ็ด..0นายชยันต์ ศิริมาศ ผวจ.ร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย หรือ TFOPTA  ที่ห้องประชุมประดับเงิน ร.ร.เพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมืองร้อยเอ็ด  โดยทาง ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด นางรุ่งทิวา ธรณี อุปนายก  และคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย หรือ TFOPTA จัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ในการจัดงานปีการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระหว่างระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย.ที่ ร.ร.เพชรรัตน์การ์เด้น

ทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ของสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยหรือ TFOPTA เป็นปีส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยจะจัดให้มีการแสดงส่วนราชการต่างๆ และจะได้นำเอาการท่องเที่ยวชุมชน ที่เป็นต้นแบบมานำเสนอ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศ โดยมีการนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศ ชมสิ่งสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด อาทิ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล อำเภอหนองพอก หอโหวดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ เพื่อชมเมืองร้อยเอ็ดสูงที่สุดในภาคอีสาน สูงร้อยเอ็ดเมตร

โดยชั้นบนสุดจะมีสกายวอล์ค ชมเมือง 360 องศา พร้อมให้พุทธศาสนิกชนนมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธมิ่งเมืองมงคล ที่นำมาประดิษฐานไว้ที่ชั้นสูงสุด และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อื่นๆอีกจำนวนมาก กิจกรรมในงานประกอบด้วย การเจรจาขายสินค้าท่องเที่ยวล่วงหน้า หรือที่เรียกว่า Table Top Sale สมาชิกสมาคม 102 สมาคมทั่วประเทศ โดยภูมิภาคต่างๆ ได้นำโปรแกรมทัวร์ มาจัดแสดงที่บริเวณการจัดงาน  ส่งเสริมการขายกว่า 200 บูธ