update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

ทุกข์ชาวโขทัยยื่นหนังสือผู้ว่าฯเพลิงไหม้ไร้การเหลียวแล

สุโขทัย..0เมื่อเวลา 08.00น.วันที่ 8 ต.ค ที่สหกรณ์บริการหัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ้านขวาง จำกัด ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย มีชาวบ้านซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์และช่างทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก 24 ราย รวมตัวกันหลังได้รับความเดือดร้อนกรณีเพลิงไหม้สหกรณ์ฯเมื่อกลางดึกของวันที่  7ก.พ.ที่ผ่านมา เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนผ่าน นายบรรพต สอนโต ทนายความจิตอาสาของชาวบ้านใน ต.บ้านกล้วยเสนอต่อ นายสุชาติ ทีคะสุข  รอง ผวจ.สุโขทัย รักษาราชการแทน ผวจ.สุโขทัย  เพื่อขอความเป็นธรรม กรณีไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา

นายอำนวย มิ่งอินทร์ ผจก.สหกรณ์บริการหัตกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ้านขวาง  1 ในผู้ได้รับความเดือดร้อน  กล่าวว่า หลังจากเกิดเพลิงไหม้  ตนและสมาชิกของสหกรณ์ฯ ล้วนเป็นชาวบ้านในพื้นที่ ต.บ้านกล้วย ประกอบอาชีพเป็นช่างทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ได้ทำหนังสือขอความช่วยเหลือและเยียวยา ไปยังเทศบาลตำบลบ้านกล้วย ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งวัตถุดิบในการผลิตสินค้าถูกเพลิงเผาผลาญได้รับความเสียหายทั้งหมด

แต่เมื่อต้นเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา  ทางเทศบาลตำบลบ้านกล้วยแจ้งกลับมาว่า ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ พวกตนเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะทุกคนต่างประกอบอาชีพโดยสุจริตและเฟอร์นิเจอร์ไม้สักก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ จ.สุโขทัย  แต่ทำไมจึงไม่ได้รับการเหลียวแลจากทางราชการ  พวกตนทั้ง 24 ราย ร่วมกันลงลายมือชื่อและขอยื่นหนังสือร้องเรียนดังกล่าวก่อนมอบให้ นายบรรพต สอนโต ทนายความจิตอาสาของชาวบ้านใน ต.บ้านกล้วย  ยื่นต่อรักษาราชการแทน  ผวจ.สุโขทัย  เพื่อขอให้มีการพิจารณาทบทวนอีกครั้งต่อไป